THAY KÍNH, CẢM ỨNG ASUS

                 THAY CẢM ỨNG ZENFONE
                 GIÁ TRÊN CHỈ ÁP DỤNG CHO ĐẠI LÝ VÀ CỦA HÀNG
     KHÁCH LẺ VUI LÒNG CỘNG THÊM CÔNG THÁO RÁP MÁY. TỪ (150K _ 300k)
 
_ Zenphone 4 / TooL ………………………………… 250k (Cảm ứng)
_Zenfone 3s max/zc521TL/XOOGD……………300k(cảm ứng)
_Zenfone 3 5.2″ /Z01DB…………………………….250k(Cảm ứng)
_Zenfone 3 5.5″/………………………………………..250k (cảm ưng)
_Zenfone 3 max 5.2″………………………………..250K(kính) cảm ứng……300k
_Zenfone 3 selfie…………………………………….250k(cảm ứng)
_zenfone 3 max 5.5″………………………………..250k(cảm ứng)
_Zenfone live/ A007…………………………………250k(cảm ứng)
_Zenfone 4max pro/X00LD………………………300k( cam ung) 
_zenfone 4max………………………………………300k( cảm ứng)
_zenfone 4(2018)…………………………………..300k (cảm ứng)
_Zenphone 5 / TooJ ……………………………… 200k (Cảm ứng)
_Zenfone 5(2018)…………………………………..250k(kính)
_Zenphone 5 lite / A502CG …………………………… 250k (Cảm ứng)
_Zenphone 6 A601 / T00G ……………………………. 250k (Cảm ứng)
_ Zenphone 4.5 A450 / T00Q …………………………. 200k (Cảm ứng)
 
_ZENPHONE 2/ZE601KL/Z0011D……………………..300K (Cảm ứng)
_ Zenphone 2 ZE551ML / Z00AD …………………… 250k (Cảm ứng)
_ Zenphone 2 ZE550ZL / Z008D ……………………. 250k (Cảm ứng)
_Zenphone 2 ZE500CL / Z00D ……………………… 250k (Cảm ứng)
_Zenphone 2 Laser 5.5inch / ZE550KL …………. 250k (Cảm ứng)
_ Zenphone 2 ZE500KL / Z00RD ……………………. 250k (Cảm ứng)
_zenfone 2 go/ZB500KG……………………………….250k(cảm ứng)
_Zenfone 2 Laser 6.0 inch/z011D…………………..300k (cảm ứng)
 
_Zenphone MAX / ZC550KL …………………………. 250k (Cảm ứng)
_ Zenphone C Z007 / ZC451CG ……………………… 200k (Cảm ứng)
_ Zenphone go ZC451TG ………………………………. 250k (Cảm ứng)
_ Zenphone go ZC500TG ………………………………. 250k (Cảm ứng)
_Zenfone go 5.5 /ZB551KL/X013DB……………….. 250K (cam ung)
_Zenfone go 5.5/ZB552KL/X007D…………………..250K (cam ung)
_ Zenphone Selfie ZD551KL / ZE551KL ………….. 250k (Cảm ứng)
_Zenphone zoom/ZX51ML………………………………300K(cảm ứng)
 
_Zenfone MAX PRO M1/ZB601KL/XOOTD……………………….300K(kính)
_Zenfone MAX PLUS M1 /X018D /ZB570TL………………………300K(cảm ứng)
 
_Zenpad C 7.0 Z170CG (p01y)……………………… 300k (kính)
_Zenpad C 7.0 Z270CG …………………………………. 800k (Kính) Full bộ
_ Zenpad C 7.0 Z370ZG/(p01v) …………………………300k (Kính) Full bộ
_Zenpad C 7.0 Z380CG …………………………………. 300k (Kính) Full bộ
_Nexus 7 2012/k008 ……………………………………….. 400k (Cảm ứng)
_ Nexus 7 2013 /k009………………………………………….500k (Cảm ứng)
   *** ASUS FONEPAD 7
_ Asus K012 / FE170CG ………………………………… 400k (Cảm ứng)
_Asus K004 / ME371 …………………………………….. 500k (Cảm ứng)
_Asus ME176 ………………………………………………. 700k (Cảm ứng)
_ Asus K00Z / K00S / ME175KG …………………….. 450k (Cảm ứng)
*** ASUS MEMO PAD 
_ Memo Pad ME172 / KOW ……………………………… 500k (Cảm ứng)
_Memo Pad 7 ME176 ……………………………………… 500k (Cảm ứng)
_ Memo Pad HD7 K00B / ME173 ………………………. 500k (Cảm ứng)
_ Memo Pad 8 K00L / ME180 ……………………………. 500k (Cảm ứng)
_Memo Pad 10 K00F / ME102A ……………………….. 500k (Cảm ứng)
_ Memo Pad 10 ME103 …………………………………….. 700k (Cảm ứng)
_Asus ME171 / Eee Pad Memo ……………………….. 600k (Cảm ứng)
_ Asus ME180 / K00L ………………………………………. 500k (Cảm ứng)
_ Asus ME181 / ME181CX ……………………………….. 600k (Cảm ứng)
_ Asus ME370T / Eee Pad Memo ……………………… 600k (Cảm ứng)
_ Asus ME560 / Fonepad Note 6 ………………………. 900k (Cảm ứng)
_Asus TF101 / Eee Pad Transformer ………………. 600k (Cảm ứng)
_Asus TF201 / Eee Pad Transformer Prime ……… 650k (Cảm ứng)
_Asus TF300 / Transformer Pad ……………………… 850k (Cảm ứng)
_ Asus TF600 / VivoTap RT ……………………………… 900k (Cảm ứng)
_ Asus TF810 / Vivo Tap ………………………………….. 900k (Cảm ứng)
Những Model Khác Vui Lòng Call : 09755 88 959 _ 0996 700 800
 
 Những Model Khác Vui Lòng Call : 09755 88 959 _ 0996 700 800