THAY KÍNH, CẢM ỨNG XIAOMI

             THAY KÍNH , CẢM ỨNG  XIAOMI
               GIÁ TRÊN CHỈ ÁP DỤNG CHO ĐẠI LÝ VÀ CỦA HÀNG
KHÁCH LẺ VUI LÒNG CỘNG THÊM CÔNG THÁO RÁP MÁY. TỪ (150K _ 300k)
..Xiaomi A2……………………………………..250k(kính)
-Xiaomi A2 lite/redmi 6pro……………….300k(cảm ứng)
..Xiaomi Mi 1 …………………………………… 250k (Cảm ứng)
..Xiaomi Mi 2 …………………………………… 250k (Cảm ứng)
..Xiaomi Mi 2a……………………………………250k (cảm ứng)
..Xiaomi Mi 3 …………………………………… 250k (Cảm ứng)
..Xiaomi MI 4……………………………………..250K (Cảm ứng)
..Xiaomi Mi 4i / Mi 4c ………………………..250k (Cảm ứng)
..Xiaomi mi 4s…………………………………..250k (cảm ứng)
..Xiaomi Mi 5……………………………………..300k (Kính)
..Xiaomi MI 5S…………………………………400k (kính)
..Xiaomi mi 5s plus…………………………300k(kính)

 

..XIAOMI A1./MI 5X…………………………………..250K (cảm ứng)
..Xiaomi Mi 6…………………………………..400k
..Xiaomi Mi 6……………………………………450k (kính)
..Xiaomi Mi 8………………………………….450k (kính)
..Xiaomi mi 8 SE…………………………….450k(kính)
..Xiaomi mi 8 lite/youth Edition……….300k(kính)
..Xiaomi Mi pad 1…………………………….500k(cam ung)
..Xiaomi Mi pad 2……………………………….550k(cảm ứng)
..Xiaomi Mi pad 3……………………………….550k (cam ung)
..Xiaomi Mi pro…………………………………..250k (Cảm ứng)
..Xiaomi Mi max1………………………………250k(Cảm ứng)
..Xiaomi MI max 2…………………………….250k(cảm ứng)
..Xiaomi Mi max 3…………………………….300k (cảm ứng)
..Xiaomi Mi note…………………………….300k(cảm ứng)

 

.. Xiaomi Redmi 1s …………………………… 250k (Cảm ứng)
..Xiaomi Redmi 2 …………………………….. 250k (Cảm ứng)
..Xiaomi Redmi S2……………………………250K(cảm ứng)
..Xiaomi Redmi 3……………………………….250k(Cảm ứng)
..Xiaomi Redmi 3x/3s……………………………250k(cảm ứng)
..Xiaomi redmi 4……………………………….250k(cảm ứng)
..Xiaomi redmi 4a……………………………..250k (cảm ứng)
..Xiaomi redmi 4x……………………………..250k(cảm ứng)
..Xiaomi redmi 4prime……………………….250k(cảm ứng)
..Xiaomi redmi 5……………………………..250k(cảm ứng)
..Xiaomi redmi 5a……………………………250k (cam ung)
..Xiaomi redmi 5 plus/mi 5prime………300k (cảm ứng)
..Xiaomi redmi 5 pro………………………..250k (cảm ứng)
..Xiaomi Redmi 6/Redmi 6a………………..250k(cảm ứng)
..Xiaomi redmi 6 pro/A2 lite………………300k(cảm ứng)
..Xiaomi mi note pro……………………….300k (cảm ứng)

 

.. Xiaomi Mi Note ……………………………… 250k (Cảm ứng)
.. Xiaomi Note 2 ……………………………….. 250k (Cảm ứng)
..Xiaomi Redmi S2…………………………….250K(cảm ứng)
..Xiaomi Redmi note ………………………… 250k (Cảm ứng)
..Xiaomi Redmi note 2 ……………………… 250k (Cảm ứng)
.. Xiaomi Redmi 2a  ………………………………….. 250k (Cảm ứng)
..Xiaomi Redmi note 3 ………………………. 250k (Cảm ứng)
..Xiaomi redmi note 3 pro…………………….250k(cảm ứng)
..Xiaomi redmi note 4……………………………250k (cảm ứng)
..Xiaomi redmi note 4a………………………..250k(cảm ứng)
..Xiaomi redmi note 4x……………………….250k(cảm ứng)

 

..Xiaomi redmi note 5………………………….300k (cảm ứng)
..Xiaomi redmi note 5A prime…………250k(cam ung)
..Xiaomi redmi note 5A pro……………..350k (cam ung)
..Xiaomi redmi note 5A./y1 lite…………………250k(cam ung)
..Xiaomi redmi note 6 pro…………………………300k(kính)
..Xiaomi mi mix 1………………………….700k(kính)
..Xiaomi mi mix 2 /mix 2s………………400k(kính)
..Xiaomi mi mix 3………………………….400k(kính)
..Xiaomi Mi 6X……………………………….400k (cam ung)
Những Model Khác Vui Lòng Call : 09755 88 959 _ 0996 700 800