THAY KÍNH, CẢM ỨNG WIKO

                         THAY KÍNH , CẢM ỨNG WIKO 
             GIÁ TRÊN CHỈ ÁP DỤNG CHO ĐẠI LÝ VÀ CỦA HÀNG
 KHÁCH LẺ VUI LÒNG CỘNG THÊM CÔNG THÁO RÁP MÁY. TỪ (150K _ 300k)
– wiko getaway————————————– 300k (cảm ứng)
– wiko bloom —————————————- 300k (cảm ứng)
– wiko rainbow up ———————————- 300k (cảm ứng)
– wiko ridge —————————————— 300k (cảm ứng)
– wiko rainbow————————————— 300k (cảm ứng)
– wiko rainbow lite———————————– 300k (cảm ứng)
– wiko rainbow jam———————————- 300k(cảm ứng)
– wiko lenny —————————————- 300k (cảm ứng)
– wiko lenny 2 ————————————– 300k (cảm ứng)
– wiko sunset 2 ———————————— 300k (cảm ứng)
– wiko fizz ——————————————- 300k (cảm ứng)
– wiko kite ——————————————- 300k (cảm ứng)
– wiko wax —————————————— 300k (cảm ứng)
– wiko highway sings —————————— 300k (cảm ứng)
– wiko highway 4g ——————————— 300k (cảm ứng)
– wiko darkmoon ———————————- 300k (cảm ứng)
– wiko birdy —————————————- 300k (cảm ứng)
– wiko ozzy —————————————- 300k (cảm ứng)
– wiko cink slim ———————————– 300k (cảm ứng)
– wiko goa —————————————— 300k (cảm ứng)
– wiko darkside ———————————— 300k (cảm ứng)
– wiko darknigh ———————————— 300k (cảm ứng)
– wiko bary —————————————– 300k (cảm ứng)
– wiko cink five ————————————- 300k (cảm ứng)
Những Model Khác Vui Lòng Call : 09755 88 959 _ 0996 700 800