THAY KÍNH CẢM ỨNG SONY

                 THAY CẢM ỨNG MÀN HÌNH SONY
                   GIÁ TRÊN CHỈ ÁP DỤNG CHO ĐẠI LÝ VÀ CỦA HÀNG
   KHÁCH LẺ VUI LÒNG CỘNG THÊM CÔNG THÁO RÁP MÁY. TỪ (150K _ 300k)
_SONY Z1 C6902 ………………………………………………. 300k (Cảm ứng)
_ SONY Z C6602 / C6603 …………………………………….. 300k (Cảm ứng)
_SONY M2 D2302 / D2306 / D2305 ……………………….. 250k (Cảm ứng)
_ SONY M2 Aqua ………………………………………………. 250k (Cảm ứng)
_SONY Z3 Đen …………………………………………………. 300k (Cảm ứng)
_SONY Z3 Trắng ………………………………………………. 300k (Cảm ứng)
_ SONY Z3+ / Z4 ……………………………………………….. 350k (Cảm ứng)
_ SONY Z3V …………………………………………………….. 450k (Cảm ứng)
_SONY Z1s Tmobile………………………………………….. 350k (Cảm ứng)
_SONY Z Ultra …………………………………………………. 400k (Cảm ứng)
_SONY T2 Ultra…………………………………………………..300k (Cam ưng)
_SONY Z1 Compact ………………………………………….. 300k (Cảm ứng)
. SONY Z2 ……………………………………………………….. 300k (Cảm ứng)
. SONY Z2a ,ZL2……………………………………………………..550k (cảm ứng)
. SONY Z3 Compact đen ……………………………………….. 300k (Cảm ứng)
SONY Z3 Compact trắng……………………………………….300k (cảm ứng)

 

 

. SONY C5502 / ZR /SO-04E………………………………300k (Cảm ứng)
. SONY C3 / C2502 ……………………………………………. 300k (Cảm ứng)
. SONY C4 ………………………………………………………. 250k (Cảm ứng)
. SONY C5 / C5 Ultra …………………………………………. 450k (Cảm ứng)
. SONY E3 ………………………………………………………. 300k (Cảm ứng)
. SONY E4 ………………………………………………………. 300k (Cảm ứng)
. SONY M4 ……………………………………………………… 300k (Cảm ứng)
. SONY M5 / M5 Dual / E5603 / E5606 ………………….. 250k (Kinh)
-SONY M5/M5 dua /e5603/ e5606………………………..400k (cảm ứng)
. SONY Z5 / Z5 Dual / E6603 / E6633 …………………… 350k (Cảm ứng)
. SONY Z5 Premium / E6853 / E6683 ………………….. 450k (Cảm ứng)
-SONY Z5 Compact / mini /E 5803 /e5823……………..450K (Cảm ứng)
. SONY M/ C1904 / C1905 / C2004 / C2005 ………………… 300K (Cảm ứng)
. SONY C2305 …………………………………………………. 250k (Cảm ứng)

 

 

-SONY XA1……………………………………………………..300K (kính)
-SONY XA2…………………………………………………….350K  (kinh)
-SONY XZ1………………………………………………………350K (kính)
-SONY XZS…………………………………………………….350K (kinh)
-SONY XA /F3111 /3113 /F3115…………………….200K (Kính)
-SONY XA/F3111/3113/F3115……………………….350K (cảm ứng)
-SONY XA ultra /F3216………………………………..300K (Kính)
-SONY XA ultra /F3216……………………………….450k (cảm ứng)
-SONY XA1 ULTRA……………………………………….350K (kính)
-SONY XA2 ULTRA………………………………………450K (kính)
-SONY XA1plus………………………………………….400k (kính)
-SONY X/f5112 ……………………………..300k(kính)
-SONY XZ/F8332………………………….350K(kính)
SONY XZ premium…………………….400k(kinh)
– SONY E 5……………………………………………………700 K(cảm ứng)
-SONY L1…………………………………….300k(kính
SONY L2…………………………………….400K(kinh
 Những Model Khác Vui Lòng Call : 09755 88 959 _ 0996 700 800
 Những Model Khác Vui Lòng Call : 09755 88 959 _ 0996 700 800