THAY KÍNH, CẢM ỨNG SAM SUNG

                       THAY KÍNH – CẢM ỨNG SAMSUNG 
             GIÁ TRÊN CHỈ ÁP DỤNG CHO ĐẠI LÝ VÀ CỦA HÀNG
KHÁCH LẺ VUI LÒNG CỘNG THÊM CÔNG THÁO RÁP MÁY. TỪ (150K _ 300k)

 

_J1 (2016) /J120 …………………………… 200K (Kính)
_ J2 (2016) /J200 ……………………………. 200K (Kính)
_J250/J2Pro……………………………………..250k (kính)
_ Kính J3 (2016) /J320 …………………….. 200k (Kính)
_J2 prime/…………………………………… 200k (cảm ứng)
_J330/J3pro…………………………………200k (kính)
_J4/J4(2018)………………………………..250K(kính)
_J4 plus………………………………………250k(kính)
_ J5 prime/……………………………………200k (kính)
_ J5/J500……………………………………….200K(kính)
_ J5  (2016)/j510…………………………… 200K (Kính) zin… 250k
_J5Pro/J530………………………………….250k(kính)
_J6 (2018)……………………………………250K(kính)
_J6 plus(2018)……………………………..250k(kính)
_ J7 prime/g610,đen,trắng,vàng……. 200k (kính)
_J730 /J7pro………………………………..250k (kính) zin
_J7plus/………………………………………250k (kinh)
_J700/J7(2015)…………………………….200K(kính)
_J710/J7(2016)…………………………….250K(kính)
_J810/J8(2018)……………………………250k(kính)
_  A3 ( Trắng/Đen) …………………………. 250K (Kính)zin
_A3 ( Hồng/Bạc ) …………………………. 300K (Kính)zin
_ A3 (2016) A310 ………………………….. 250K (Kính)zin
_A3 (2017)/A320…………………………….250K (kính)zin
_ A5 ( Trang/Xanh/Gold ) ………………. 200K (Kính)zin
_ G A5 ( 2016 ) A510   ………………………. 250K (Kính)zin
_A5 (2017)/ A520……………………………..250k(kính)zin
_A600/A6(2018)………………………………………250k(kính)
_A6 plus/A6 plus(2018)……………………………….250k(kinh
_GALAXY A7 Trắng/Xanh/Gold  …………………. 250K (Kính)
_ GALAXY A7 ( 2016 ) A710  ……………………….. 250K (Kính)zin
_A7 (2017)/A720…………………………………………..250(kính)zin
_A750/A7(2018)…………………………………………….250k(kính)
_A800/A800(2015)…………………………………………250k(kính)
_A810/A8(2016)……………………………………………..300k(kính)
_A8(2018)/A530……………………………………………250K(kính)
_A8 plus/A730………………………………………………300k(kính)
_A8 STAR……………………………………………………..300K(kính)
_A9 (Pro) ,A9 (2016)…………………………………….. 300K(Kinh)
_C500/C5 Pro……………………………………………….300k(kính)
_C7 pro…………………………………………………….350k(kinh) zin
_C9/c9 pro…………………………………………………..300k (kính)zin
_ E5……………………………………………… 200K (Kính).
_ GALAXY  E7……………………………………………… 200K (Kính)
_  S2 ( I9100,I9100G,M25 ) ……………………… 200k      (Kính)
_ S3(I9300,I9301,T999)  …………………………. 200k  (Kính)
_S3 mini I8190  ……………………………………. 200k     (Kính)
_ S4(I9500,I9505,I9502,I317 …………………… 200k   (Kính)
_ S5(g900)/g925 ………………………… 250k    (Kính)
_ S6 (g920) trắng,đen,xanh,gold………. 300K    (Kính)
_GALAXY S6 Edge ……………….. 700k   (Kính)
_GALAXY S6 Edge plus /g928………… 900k(kính)
_GALAXY S7trắng,đen,gold ……… 350k   (Kính)
_GALAXY S7 Edge/g935 …………………. 800k  (Kính)
_GALAXY S7 Edge/g935………………….1350k(cảm ứng)
_S8 …………………………………………………900k(Kính)
_S8 PLUS……………………………………….1000k(kính)
_S9 thay kính…………………………………1250k (kính)
_S9 thay kính…………………………………1350k  (áp suất chống nước:100k
_S9 Plus thay kính…………………………1450k
_S9 Plus thay kính…………………………1600k
_Note 7/FE – Thay kính zin ——————————- 1200k
_ Galaxy Note 1( N7000,E160,I9220 ) ………………… 300k   Kính
_ Galaxy Note 2( N7100,N7102,N7105,T889 ) ……… 250k   (Kính)
_Galaxy Note 3 ./N900…………………………………….. 250k    (Kính)
_ Galaxy Note3 Neo /N750………………………………… 300k    (Kính)
_ Galaxy Note 4 ./N910…………………………………250k  (Kính)
_Galaxy Note 4 Edge /N915………………………… 750k  (Kính)
_GALAXY note 4 edge/n915…………………………1350k(cảm ứng)
_GALAXY note 5/n920…………………………………..400k(kính)
_Note 8thay kính………………………………1300k
_Note 8 thay kính…………………………….1700k     đẹp như zin
_ Galaxy I997 ……………………….. 250k (Kính)
_Galaxy I717 ……………………….. 200k (Kính)
_Galaxy E210 ………………………. 250k (Kính)
_ Galaxy E110s …………………….. 250k (Kính)
_ Galaxy I727 ……………………….. 250k (Kính)
_ Galaxy I777 ……………………….. 250K (Kính)
_ Galaxy I9020 ……………………… 350k (Kính)
_Galaxy I9250 ……………………… 350k (Kính)
_ Galaxy T959 ………………………. 200k (Kính)
_Galaxy I897 ……………………….. 200k (Kính)
_Galaxy I9070 ……………………… 300k (Kính)
_I997 đen,trắng…………………250k(kính)
_Galaxy T989 ………………………. 250k (Kính)
_ Galaxy I8552 ……………………… 200k (Cảm ứng)
_Galaxy I9152 ……………………… 300k (Cảm ứng)
_ Galaxy I9200 ……………………… 400k (Cảm ứng)
_ Galaxy I9205 ………………………400k (Cảm ứng)
_Galaxy I8262 ……………………… 250k (Cảm ứng)
_ Galaxy I9260 ……………………… 400k (Kính)
_Galaxy G530 ……………………… 200k (Cảm ứng)
_Galaxy G531………………………..200K (Cảm ứng)
_ Galaxy G313 ……………………… 200k (Cảm ứng)
_Galaxy G360 ……………………… 200k (Cảm ứng)
_ Galaxy G361 ……………………… 200k (Cảm ứng)
_Galaxy one 2…………………………200k (cảm ứng)
_Galaxy one 5………………………..200k (cảm ứng)
_Galaxy one 7……………………….200k (cảm ưng)
* SAMSUNG GALAXY TAP 1
_Galaxy Tap P7500 / P7510 ………………………………… 600k (Cảm ứng)
_Galaxy Tap P7300 / P7310 ………………………………… 600k (Cảm ứng)
*SAMSUNG GALAXY TAP 2
_Galaxy Tap P1000.I987.I800.T849.M180s.P100 …… 350k (Cảm ứng)
_ Galaxy Tap P3100.P310.P3110.P3113 ………………… 350k (Cảm ứng)
_ Galaxy Tap P5100.P5110.P5115 …………………………. 400k (Cảm ứng)
_ Galaxy Tap P6200.P6201.P6211 …………………………. 400k (Cảm ứng)
*SAMSUNG GALAXY TAP 3
_Galaxy Tap P5200 / N8000 …………………………………. 400k (Cảm ứng)
_Galaxy Tap T111 / T110 / T116 ……………………………. 250k (Cảm ứng)
_Galaxy Tap T210 / T211 ……………………………………… 300k (Cảm ứng)
_Galaxy Tap T310 / T311 ……………………………………… 350k (Cảm ứng)
* SAMSUNG GALAXY TAP 4
_Galaxy Tap T231 / T230 ……………………………………… 300k (Cảm ứng)
_Galaxy Tap T331 ……………………………………………….. 300k (Cảm ứng)
_Galaxy Tap T321 / T320 / T325 …………………………….400k (Cảm ứng)
_Galaxy Tap T530 / 531 ……………………………………….. 400k (Cảm ứng)
_ Galaxy Tap N5100 ……………………………………………… 350k (Cảm ứng)
_Galaxy Tap S T705 …………………………………………….. 800k (Kính)
_Galaxy Tap S T805 …………………………………………….. 800k (Kính)
_GAlaxy Tap A T715………………………………………………700K (Kinh)
_GAlaxy TAP A T815……………………………………………….800K (Kinh)
_Galaxy Tap P601 ……………………………………………….. 700k (Cảm ứng)
_Galaxy Tap P608 ……………………………………………….. 700k (Cảm ứng)
_Galaxy Tap A P355 / T355 …………………………………… 400k (Cảm ứng)
_ Galaxy Tap A P555 / T555 …………………………………… 450k (Cảm ứng)
_Galaxy Tap E T561 ……………………………………………… 350k (Cảm ứng)
_Galaxy Tap A (T285)……………………………………………….300K (kính)
_Galaxy Tab A (T385)……………………………………………..500k (cam ung)
_Galaxy Tap A(T585)……………………………………………….550k (Cam ưng)
_Galaxy Tab A (P585)………………………………………………650k (cảm ứng)
_Tab A(T595)………………………………………………………….1200k(cảm ứng)
_Galaxy Tap Pro 12.2″ T900 / T905 ……………………….. 1500k (Cảm ứng)
_Galaxy Tap Note 12.2″ P900 / P901 / P905 …………… 1500k (Cảm ứng)
_TAB A (T595 ) …………………………………………………………….1200kThay cảm ứng
 Những Model Khác Vui Lòng Call : 09755 88 959 _ 0996 700 800