THAY KÍNH, CẢM ỨNG OPPO

                      THAY KÍNH – CẢM ỨNG OPPO 
                   GIÁ TRÊN CHỈ ÁP DỤNG CHO ĐẠI LÝ VÀ CỦA HÀNG
      kHÁCH LẺ VUI LÒNG CỘNG THÊM CÔNG THÁO RÁP MÁY. TỪ (150K _ 300k)

 

..OPPO F3…………………………………………………………..200k (kính)
..OPPO F3 lite…………………………………………………….250k (Cảm ứng)
..OPPO F3plus…………………………………………………….250k(kính)
..OPPO F5………………………………………………………..200k (kính)
..OPPO F7………………………………………………………..250k (kính)
..OPPO F7 youth…………………………………………….200k(kính)
..OPPO F9……………………………………………………….250K(kính)
..OPPO A3S…………………………………………………..200k(kính)
..OPPO A7……………………………………………………200K(kính)
..OPPO A71……………………………………………………..200K(cảm ứng)
..OPPO A77…………………………………………………….250k(cảm ứng)
..OPPO A83……………………………………………………….200k (kính)
 

 

..oppo R9S………………………………………………………300K(kính)
..oppo R9plus………………………………………………….450k (kính)
..Oppo R9Splus……………………………………………….350k (kính)
..oppo neo 9s/A39…………………………………………….200k(cảm ứng)
..OPPO neo 9/A37……………………………………………..200K(cảm ứng)
..OPPO R1k R8001 …………………………………………. 200k (Cảm ứng)
..OPPO Joy 3 / A11W ………………………………………. 200k (Cảm ứng)
.. OPPO Mirror 3 / R3001 ………………………………….. 200k (Cảm ứng)
..OPPO Mirror 5 / A51W ………………………………….. 200k (Cảm ứng)
..OPPO Neo 3 / R831 / R831k …………………………… 200k (Cảm ứng)
..OPPO Neo 5 / R1201 …………………………………….. 200k (Cảm ứng)
..OPPO Neo 7 / A33W ……………………………………… 200k (Cảm ứng)
 

 

..OPPO N1 …………………………………………………….. 650k (Cảm ứng)
.. OPPO F1 / A35 ……………………………………………… 200k (Cảm ứng)
..OPPO F1S /a59………………………………………………. 200k (Cảm ứng)
..OPPO F1Plus /x9009……………………………………….300k (kính)
..OPPO R5 / R8106 ………………………………………….. 300k (Kính)
..OPPO R5 / R8106 ………………………………………….. 700k (Cảm ứng)
..OPPO R7 Lite ………………………………………………. 300k (Kính)
..OPPO R7 Lite ………………………………………………. 800k (Cảm ứng)
.. OPPO R7 Plus ……………………………………………… 350k (Kính)
.. OPPO R7s …………………………………………………… 300k (Kính)
..oppo neo 9/A37…………………………………….200k(cảm ứng)
..OPPO R11…………………………………………………….400K (kinh)
..OPPO R11s…………………………………………………..400k (kinh)
 

 

..OPPO N1 Mini ……………………………………………… 500k (Cảm ứng)
..OPPO N3 / R5206 …………………………………………. 650k (Cảm ứng)
.. OPPO R815 …………………………………………………. 250k (Cảm ứng)
.. OPPO R819 …………………………………………………. 300k (Cảm ứng)
.. OPPO R821 …………………………………………………. 200k (Cảm ứng)
..OPPO R827 …………………………………………………. 200k (Cảm ứng)
..OPPO U707 …………………………………………………. 250k (Cảm ứng)
..OPPO X909 …………………………………………………. 300k (Cảm ứng)
. .OPPO X9006 / X9007 …………………………………….. 250k (Cảm ứng)

 

.. OPPO X9076 ……………………………………………….. 300k (Cảm ứng)
. .OPPO R829 …………………………………………………. 200k (Cảm ứng)
. .OPPO T703 …………………………………………………. 400k (Cảm ứng)
. .OPPO X805 …………………………………………………. 300k (Cảm ứng)
. .OPPO X807 …………………………………………………. 300k (Cảm ứng)
. .OPPO R817 …………………………………………………. 200k (Cảm ứng)
.. OPPO U7015 ………………………………………………… 400k (Cảm ứng)
. .OPPO R8113 ………………………………………………… 400k (Cảm ứng)
. .OPPO R9007 ……………………………………………….. 400k (Cảm ứng)
. .OPPO R811 …………………………………………………. 350k (Cảm ứng)
. .OPPO R1001 ……………………………………………….. 200k (Cảm ứng)
. .OPPO R2001 ……………………………………………….. 200k (Cảm ứng)
 Những Model Khác Vui Lòng Call : 09755 88 959 _ 0996 700 800