THAY KÍNH, CẢM ỨNG NOKIA (LUMIA)

                         THAY KÍNH/ CẢM ỨNG NOKIA LUMIA
                GIÁ TRÊN CHỈ ÁP DỤNG CHO ĐẠI LÝ VÀ CỦA HÀNG
     KHÁCH LẺ VUI LÒNG CỘNG THÊM CÔNG THÁO RÁP MÁY. TỪ (150K _ 300k)
_NOKIA 2………………………..250K (kính)
NOKIA 3……………………….250k ( kính)
-NOKIA 6……………………….300k ( kính)
-NOKIA 6……………………….300k ( kính)
-NOKIA 6(2018)………………300k (kính)
-NOKIA 7………………………350k (cảm ứng)
-NOKIA 7 plus……………………….400K (kính)
-NOKIA 8……………………….400K (kính)
-Nokia 2.1(2018………………300k (kính)
-Nokia 3.1(2018)……………..300k(kính)
-Nokia 5.1(2018)……………..300k(kính)
-Nokia 6.1(2018)……………..300k(kính)
-Nokia x5……………………….400k(kính)
-Nokia x6/6.1plus…………….400k(kính)
. Lumia 630 ………………….. 200k ( Kính )
. Lumia 800 ………………….. 300k ( Kính )
– Lumia 820 ………………….. 400k (Cảm ứng)
– Lumia 822 ………………….. 700k (Cảm ứng)
– Lumia 900 ………………….. 300k (Kính)
– Lumia 920 ………………….. 300k (Kính)
– Lumia 925 ………………….. 300k (Kính)
– Lumia 928 ………………….. 300k (Kính)
– Lumia 1020 ………………… 350k (Kính)
– Nokia N9 ……………………. 300k (Kính)
– Nokia X2 RM1013 ………. 300k (Cảm ứng)
– Lumia 1320 ……………….. 450k (Cảm ứng)
– Lumia 1520 ………………… 750k (Cảm ứng)
– Lumia 830 ………………….. 400k   (Cảm ứng)
– Nokia X ………………………. 250k   (Cảm ứng)
– Nokia XL …………………….. 250k   (Cảm ứng)
–  Lumia 930 ………………….. 350k   (Kính)
– Lumia 730 …………………… 300k    (Kính)
-Lumia 735…………………….300k      (kính)
– Lumia 730 liệt cảm ứng……600k (cảm ứng)
– Lumia 535 ………………… 250k    (Cảm ứng)
– Lumia 430 ………………… 250k    (Cảm ứng)
– Lumia 435 ………………… 250k    (Cảm ứng)
– Lumia 540 ………………… 300k    (Cảm ứng)
– Lumia 640 ………………… 300k     (Kính)
– Lumia 640 XL ……………. 300k     (Kính)
– Lumia 950 XL…………….. 650k (kính)
– Lumia 950………………….. 300k (kính)
– Lumia 650………………….. 400k (kính)
Những Model Khác Vui Lòng Call : 09755 88 959 _ 0996 700 800
Những Model Khác Vui Lòng Call : 09755 88 959 _ 0996 700 800