THAY KÍNH , CẢM ỨNG  MOBELL

       THAY KÍNH , CẢM ỨNG  MOBELL
    GIÁ TRÊN CHỈ ÁP DỤNG CHO ĐẠI LÝ VÀ CỦA HÀNG
KHÁCH LẺ VUI LÒNG CỘNG THÊM CÔNG THÁO RÁP MÁY. TỪ (150K _ 300k)
 

nova I6………………300K(cảm ứng)

-nova I7………………300K(cảm ứng)
-nova R1………………300K(cảm ứng)
-nova F2……………..300k(cảm ứng)
-nova F3…………….300K(cảm ứng)
-nova p2…………….300k(cảm ứng)
-TAB8I………………400K(cảm ứng)
-TAB 8pro(2016)…….300K(cảm ứng)
-TAB 8…………………..300k
-TAB 8pro(2017)…….300k(cảm ứng)
-vita s……………..300k(cảm ứng
Những Model Khác Vui Lòng Call : 09755 88 959 _ 0996 700 800