THAY KÍNH, CẢM ỨNG LG

                        THAY CẢM ỨNG, KÍNH LG 
           GIÁ TRÊN CHỈ ÁP DỤNG CHO ĐẠI LÝ VÀ CỦA HÀNG
KHÁCH LẺ VUI LÒNG CỘNG THÊM CÔNG THÁO RÁP MÁY. TỪ (150K _ 300k)
_ LG F180 …………………………………………………….. 300k (Cảm ứng)
_ LG F200 …………………………………………………….. 400k (Cảm ứng)
_ LG F240 …………………………………………………….. 300k (Cảm ứng)
_LG F160 …………………………………………………….. 300k (Cảm ứng)
_ LG g3/ F400 …………………………………………………….. 300k (Cảm ứng)
_LG G2 F320 Hàn Quốc ……………………………….. 300k (Cảm ứng)
_LG G2 D800/D802/D805 Việt nam ……………….. 300k (Cảm ứng)
_LG G2 Verizon S980 …………………………………… 300k (Cảm ứng)
_LG G2 mini (D618) …………………………………….. 400k (Cảm ứng)
_LG G2 ISAI ………………………………………………… 400k (Cảm ứng)
_G3 stylus plus,d690……………………………………..300k(cảm ứng)

 

 

_G3 cat 6/f460………………………………………………. 300k(cảm ứng)
_LG G3 Plus/ D885 ………………………………………. 450k (Cảm ứng)
_ LG G3 D855 / F400 …………………………………….. 300k (Cảm ứng)
_LG F220/lg GK ……………………………………………. 400k (Cảm ứng)
_LG Nexus 4 ……………………………………………….. 300k (Cảm ứng)
_LG Nexus 5 ……………………………………………….. 300k (Kính)
_LG Nexus 6 ……………………………………………….. 700k (Kính)
_LG F350/g pro 2 ………………………………………….. 350k (Cảm ứng)
_ LG F310 …………………………………………………….. 550k (Cảm ứng)
_ LG E960 …………………………………………………….. 300k (Cảm ứng)
_LG E975 …………………………………………………….. 300k (Cảm ứng)
_LG G4 / H810 / H811 ……………………………………. 350k (Kính)
_LG H502F / H500F / Magna ………………………….. 250k (Kính)
_H540/LG G4stylus  ………………………………………. 300k(kính)
_K520/LG G4stylus2 ……………………………………… 300k(kinh
_ LG G Stylo T-Mobile / G4 Stylus ………………….. 400k (Kính)
_LG D295 …………………………………………………….. 300k (Kính)
_ LG L70 / D320 / D325 ………………………………….. 300k (Cảm ứng)
_LG L80 / D380 …………………………………………….. 500k (Cảm ứng)
_LG L90 / D405 / D410 …………………………………… 300k (Cảm ứng)
_ LG K10 / K410 …………………………………………….. 250k (kính)
_LG K10(2017)/K20plus…………………………………..350k (kinh)
_ LG V10/H960 ……………………………………………….. 300k (kính)
_V30/……………………………………………………………….1500K (kính)
_LG V20/………………………………………………………… 500K(kính)
_K8 ………………………………………………………………..250K(kính)
_K330……………………………………………………………..250k(kính)
_K7 / .X210DS………………………………… ……… 300k (kính)
_G5/ .H840……………………………………………………… 400k (kính)
_G6………………………………………………………………..450K (kính)

 

_X power/k220…………………………………. 300k (kính)
_K10(2017)……………………………………..300k (kính)
_K8 (2017)……………………………………..300k (kính)
_K7 (2017)…………………………………….300k (kính)
_K7 (2018)…………………………………….300K (kinh)
_K10(2018)……………………………………350k (kính)
_K8(2018)……………………………………..350k (kính)
Những Model Khác Vui Lòng Call : 09755 88 959 _ 0996 700 800