THAY KÍNH, CẢM ỨNG LENOVO

                          THAY KÍNH, CẢM ỨNG LENOVO 
             GIÁ TRÊN CHỈ ÁP DỤNG CHO ĐẠI LÝ VÀ CỦA HÀNG
 KHÁCH LẺ VUI LÒNG CỘNG THÊM CÔNG THÁO RÁP MÁY. TỪ (100K _ 300k)
– LENOVO S580 ————————250k (full nguyên bộ 600k ) cảm ứng
– LENOVO S850 ————————250k (full nguyên bộ 600k ) cảm ứng
– LENOVO A6000 ———————– 250k (full nguyên bộ 600k ) cảm ứng
– LENOVO A5000 ———————– 250k (full nguyên bộ 600k ) cảm ứng
– LENOVO S660 ————————-250k ( full cảm ứng)
– LENOVO S860 ————————- 350k (cảm ứng)
– LENOVO S680 ————————-250k (cảm ứng)
– LENOVO A7000 ———————– 250k (full nguyên bộ 600k) cảm ứng
– LENOVO A7000-A ——————– 250k (full nguyên bộ 650k) cảm ứng
– LENOVO A7000plus —————— 300k (full nguyên bộ 650k) cảm ứng
– LENOVO K860 ————————– 300k (cảm ứng)
– LENOVO K4 Note (A7010) ———————————– 300k (cảm ứng)
– LENOVO K50-T5———————————————— 300k (cảm ứng)
– LENOVO P780 ————————————————– 250k (cảm ứng)
– LENOVO P1a42 ————————————————- 300k (cảm ứng)
– LENOVO S6000————————————————– 300k (cảm ứng)
– LENOVO A6010————————————————– 250k (cảm ứng)
– LENOVO Vibe X2———————————————— 300k (cảm ứng)
– LENOVO Vibe K5/ A6020 ————————————- 300k (cảm ứng)
– LENOVO S90———————————————— 300k
– LENOVO S60-A ——————————————– 300k
– LENOVO A7-30 ——————————————— 300k
– LENOVO P770 ———————————————- 300k (cảm ứng)
– LENOVO S930 ———————————————- 300k (cảm ứng)
– LENOVO S920 ———————————————- 300k (cảm ứng)
– LENOVO S820 ———————————————- 300k (cảm ứng)
– LENOVO P70 ———————————————— 300k (cảm ứng)
– LENOVO A859———————————————– 300k (cảm ứng)
– LENOVO A850 plus —————————————- 300k (cảm ứng)
– LENOVO A678———————————————– 300k (cảm ứng)
– LENOVO A319———————————————– 300k(cảm ứng)
– LENOVO K910 ———————————————– 350K(cảm ứng)
– LENOVO S930 ———————————————– 350K(cảm ứng)
– LENOVO K860 ———————————————– 350K(cảm ứng)
– LENOVO A650 ———————————————– 350K(cảm ứng)
– LENOVO A606 ———————————————– 300K(cảm ứng)
– LENOVO A580 ———————————————– 300K(cảm ứng)
– LENOVO A536 ———————————————– 300K(cảm ứng)
– LENOVO A529 ———————————————– 350K(cảm ứng)
– LENOVO A396 ———————————————– 300K(cảm ứng)
– LENOVO A376 ———————————————– 300K(cảm ứng)
– LENOVO A328 ———————————————– 300K(cảm ứng)
– LENOVO A326 ———————————————– 300K (cảm ứng)
– LENOVO A238———————————————– 300K (cảm ứng)
– LENOVO S898———————————————– 350k (cảm ứng)
– LENOVO S868———————————————– 300k (cảm ứng)
– LENOVO S760———————————————– 300k (cảm ứng)
– LENOVO A500———————————————– 300k (cảm ứng)
– LENOVO B6000———————————————- 550k (cảm ứng)
– LENOVO A660———————————————– 300k (cảm ứng)
– LENOVO A590———————————————– 300k (cảm ứng)
– LENOVO P70-a ———————————————– 250k (cảm ứng)
– LENOVO A526 ———————————————– 300k (cảm ứng)
– LENOVO S920 ———————————————– 350k (cảm ứng)
– LENOVO A316 ———————————————– 350k (cảm ứng)
– LENOVO S688 ———————————————– 300k (cảm ứng)
– LENOVO A860 ———————————————– 350k (cảm ứng)
– LENOVO A5500 tab ———————————————– 350k (cảm ứng)
– LENOVO A5000 tab ———————————————– 350k (cảm ứng)
– LENOVO A3500 tab ———————————————– 350k (cảm ứng)
– LENOVO A3300 tab ———————————————– 350k (cảm ứng)
– LENOVO A3000 tab ———————————————– 350k (cảm ứng)
– LENOVO Tab 3———————————————– 400k (cảm ứng)
– LENOVO S90-a———————————————– 400k (kính)
– LENOVO A880———————————————– 300k (cảm ứng)
– LENOVO A850———————————————– 300k (cảm ứng)
– LENOVO K900———————————————– 300k (cảm ứng)
– LENOVO A656———————————————– 300k (cảm ứng)
– LENOVO A369———————————————– 300k (cảm ứng)
– LENOVO S8-50 / S8 ————————————— 550k (cảm ứng)
– LENOVO A216 ———————————————– 300k (cảm ứng)
Những Model Khác Vui Lòng Call : 09755 88 959 _ 0996 700 800