THAY KÍNH, CẢM ỨNG HTC

                    THAY KÍNH ,CẢM ỨNG HTC
    GIÁ TRÊN CHỈ ÁP DỤNG CHO ĐẠI LÝ VÀ CỦA HÀNG
KHÁCH LẺ VUI LÒNG CỘNG THÊM CÔNG THÁO RÁP MÁY. TỪ (150K _ 300k)
. HTC Onex.X+ …………………………………………….. 300k (Cảm ứng)
. HTC G21 ……………………………………………………. 300k (Cảm ứng)
. HTC 8X ………………………………………………………. 300k (Cảm ứng)
. HTC 8S ………………………………………………………. 300k (Cảm ứng)
. HTC one XL ………………………………………………… 300k (Cảm ứng)
. HTC one 1Sim …………………………………………….. 300k (Cảm ứng)
. HTC one 2Sim …………………………………………….. 300k (Cảm ứng)
. HTC one M7 1Sim ……………………………………….. 300k (Cảm ứng)
. HTC one M7 2Sim ……………………………………….. 300k (Cảm ứng)
. HTC Disire 200 ……………………………………………. 300k (Cảm ứng)
. HTC Disire 300 ……………………………………………. 300k (Cảm ứng)
. HTC Disire 500 ……………………………………………. 300k (Cảm ứng)
. HTC Disire 510 ……………………………………………. 300k (Cảm ứng)
. HTC Disire 600 ……………………………………………. 300k (Cảm ứng)
. HTC Disire 700 ……………………………………………. 300k (Cảm ứng)
. HTC Disire V ………………………………………………. 300k (Cảm ứng)
. HTC Disire 616 ……………………………………………. 300k (Cảm ứng)
. HTC Disire 626 ……………………………………………. 300k (Cảm ứng)
. HTC Dirise 620 ……………………………………………. 300k (Cảm ứng)
. HTC Dirise 610 ……………………………………………. 300k (Cảm ứng)
. HTC Dirise 603 ……………………………………………. 300k (Cảm ứng)
. HTC Dirise 606 ……………………………………………. 300k (Cảm ứng)
. HTC Dirise 501 ……………………………………………. 300k (Cảm ứng)
. HTC Dirise 601 ……………………………………………. 300k (Cảm ứng)
. HTC Dirise 800 ……………………………………………. 500k (Cảm ứng)
. HTC Dirise 816N …………………………………………. 300k (Cảm ứng)
. HTC Dirise 816G …………………………………………. 300k (Cảm ứng)
. HTC Dirise 816H ………………………………………….. 300k (Cảm ứng)
. HTC Dirise 816W …………………………………………. 300k (Cảm ứng)
. HTC Dirise 820 ……………………………………………. 300k (Cảm ứng)
. HTC Dirise 826 ……………………………………………. 300 (Cảm ứng)
-HTC Dirise 728……………………………………………..300k (Cam ưng)
-HTC Disire 828………………………………………………500k (Cam ưng)
-HTC Disire628……………………………………………..300k (Cam ưng )
-HTC Disire526………………………………………………300k (Cam ưng )
. HTC One M8 ……………………………………………….. 300k (Cảm ứng)
. HTC One E8 ………………………………………………… 300k (Cảm ứng)
. HTC One M8 mini ………………………………………… 400k (Cảm ứng)
-HTC One E9/E9 plus………………………………………..300K (cam ưng)
. HTC One M9 ………………………………………………. 300k (Cảm ứng)
. HTC One mini ( M4 ) …………………………………… 300k (Cảm ứng)
. HTC One Max …………………………………………….. 400k (Cảm ứng)
. HTC One SV ………………………………………………. 300k (Cảm ứng)
. HTC One SU ………………………………………………. 300k (Cảm ứng)
. HTC Butterfly X920d / X920E ……………………….350k (Cảm ứng)
. HTC Butterfly X920S …………………………………..350k (Cảm ứng)
. HTC Butteffly 2 ………………………………………….. 350k (Cảm ứng)
. HTC Dirise EYE …………………………………………. 350k (Cảm ứng)
– HTC A9………………………………500k (kính)
– HTC A9S……………………………400k (cảm ứng)
– HTC one me………………….400k(cảm ứng)
– HTC one X9…………………..500K(cảm ứng)
– HTC10 ………………………….500k(cảm ứng)
– HTC 10 pro……………………..500k(kính)
-HTC u play………………………700k(kinh)
Những Model Khác Vui Lòng Call : 09755 88 959 _ 0996 700 800