THAY KÍNH, CẢM ỨNG GIONEE

                          THAY CẢM ỨNG GIONEE 
              GIÁ TRÊN CHỈ ÁP DỤNG CHO ĐẠI LÝ VÀ CỦA HÀNG
KHÁCH LẺ VUI LÒNG CỘNG THÊM CÔNG THÁO RÁP MÁY. TỪ (150K _ 300k)
. Gionee E63 …………………………………….. 300 (Cảm ứng)
. Gionee E3 ……………………………………… 300k (Cảm ứng)
. Gionee E6 ……………………………………… 300k (Cảm ứng)
. Gionee E7 ……………………………………… 300k (Cảm ứng)
. Gionee GN 106 ………………………………. 300k (Cảm ứng)
. Gionee GN 106 ………………………………. 300k (Cảm ứng)
. Gionee GN 108 ……………………………….300k (Cảm ứng)
. Gionee GN 135 ………………………………. 300k (Cảm ứng)
. Gionee GN 150 ………………………………. 300k (Cảm ứng)
. Gionee GN 151 ………………………………. 300k (Cảm ứng)
. Gionee GN 168 ………………………………300k (Cảm ứng)
. Gionee GN 180 ………………………………. 300k (Cảm ứng)
. Gionee GN 181 ………………………………. 300k (Cảm ứng)
. Gionee GN 205 ………………………………. 300k (Cảm ứng)
. Gionee GN 320 ……………………………….300k (Cảm ứng)
. Gionee GN 706 ………………………………. 350k (Cảm ứng)
. Gionee GN 708 ………………………………. 300k (Cảm ứng)
. Gionee GN 800 ………………………………. 300k (Cảm ứng)
. Gionee S5.5  …………………………………. 300k (Cảm ứng)
. Gionee V5  ……………………………………. 300k (Cảm ứng)
. Gionee E7 mini  ……………………………..300k (Cảm ứng)
. Gionee P2  ……………………………………. 300k (Cảm ứng)
. Gionee P2s  …………………………………..300k (Cảm ứng)
. Gionee P3 …………………………………….. 300k (Cảm ứng)
. Gionee P4 …………………………………….350k (Cảm ứng)
. Gionee V4s ……………………………………300k (Cảm ứng)
Những Model Khác Vui Lòng Call : 09755 88 959 _ 0996 700 800