THAY KÍNH, CẢM ỨNG COOLPAD

                  THAY CẢM ỨNG COOLPAD 
    GIÁ TRÊN CHỈ ÁP DỤNG CHO ĐẠI LÝ VÀ CỦA HÀNG
KHÁCH LẺ VUI LÒNG CỘNG THÊM CÔNG THÁO RÁP MÁY. TỪ (150K _ 300k)
-coolpad star/f103……………………300k(cảm ứng)
-coolpad sky/E 501……………….300k(cảm ứng)
-coolpad sky mini/E 560………300k(cảm ứng)
-coolpad fancy/E561……………300k(cảm ứng)
-coolpad sky 3/ E502…………….300k(cảm ứng)
-coolpad fancy 3/E503………….300k(cảm ứng)
-coolpad max lite/R108…………..300k(cảm ứng)
-coolpad shine/R106………………300k(cảm ứng)
-coolpad roa/A110………………….350k(cảm ứng)
-coolpad E507……………………….350k(cảm ứng)
-coolpad max/A8…………………..600k(kính)
Những Model Khác Vui Lòng Call : 09755 88 959 _ 0996 700 800