THAY KÍNH, CẢM ỨNG ACER

                THAY KÍNH, CẢM ỨNG ACER
       GIÁ TRÊN CHỈ ÁP DỤNG CHO ĐẠI LÝ VÀ CỦA HÀNG
KHÁCH LẺ VUI LÒNG CỘNG THÊM CÔNG THÁO RÁP MÁY. TỪ (150K _ 300k)
. Acer B1-730 / B1-731 …………………………………….. 500k (Cảm ứng)
-Acer B1-723……………………………………………………350k(cảm ứng)
. Acer B1-720 / B1-721 …………………………………….. 550k (Cảm ứng)
. Acer B710 …………………………………………………… 550k (Cảm ứng)
. Acer B1-A71 ………………………………………………… 550k (Cảm ứng)
. Acer A1-830T ………………………………………………..500k (Cảm ứng)
. Acer A1-811 / A1-810 ……………………………………… 550k (Cảm ứng)
. Acer A1-713 …………………………………………………. 500k (Cảm ứng)
. Acer Tap A500 (10in) ……………………………………… 500k (Cảm ứng)
. Acer A1-840 / A1-841 ……………………………………… 500k (Cảm ứng)
*** Các Model khác vui lòng Call………….
Những Model Khác Vui Lòng Call : 09755 88 959 _ 0996 700 800